L’Avisador serveix per assenyalar el número total de tràmits que hi ha a algunes de les safates que componen les subseccions d’Els meus tràmits i Pendents de confirmar SIR.

Així, apareix:

  • El número total de tràmits Rebuts que han entrat des de la darrera connexió de l’usuari.
  • El número total dels tràmits En esborrany i Pendents de signatura, que són els tràmits pendents de finalitzar que es troben en aquests estats, des de la darrera connexió de l’usuari.
  • El número total de Pendents de confirmar SIR, que provenen d’administracions de fora de Catalunya i que encara no s’han registrat d’entrada perquè no han estat acceptats per l’ens al qual van destinats, des de la darrera connexió.
  • El número total de tràmits En procés, els quals,  temporalment, no han finalitzat la seva tramitació per qüestions tècniques, però estan en procés de tramitació, i per tant, de finalització, des de la darrera connexió. Aquesta secció de l’avisador apareix sempre que hi ha tràmits en aquest estat sinó no.

Com s’observa l’Avisador és una eina que serveix perquè els usuaris d’EACAT que tramiten diàriament tinguin una visualització immediata de les tasques pendents. Amb un cop d’ull els usuaris es fan una composició ràpida de les tasques a fer; per aquest motiu a part d’estar ubicat a la secció de Tràmits, també s’ha col·locat a la secció d’Inici.

Prement damunt de les diferents seccions de l’Avisador se’ns redirecciona vers cadascuna de les safates corresponents d’Els meus tràmits o de Pendents de confirmar SIR.