Amb l’adaptació del funcionament de la plataforma a les darreres versions del navegador Internet Explorer, és possible que algunes de les funcionalitats, tant d’EACAT com de les aplicacions que s’hi inclouen, es puguin veure afectades en cas que tinguis afegit el lloc eacat.cat a la vista de compatibilitat amb versions anteriors del navegador. Com a exemple de funcionalitats que es veuen afectades en aquest sentit, són les de l’apartat “Configuració” de l’aplicació.

Per a solucionar-ho has d’accedir a la icona d’eines del navegador – Configuració de la visualització de compatibilitat:

  • Amb Internet Explorer 11 es mostra de la manera següent

Captura_comp

  • Amb Internet Explorer 10 accedir de la manera següent:

Captura_comp

 

Un cop a dintre de l’opció, si trobes que el lloc eacat.cat està afegit a la visualització de compatibilitat has de seleccionar-ho i clicar el botó Suprimeix. Seguidament tanca la finestra i hauries d’haver solucionat el problema.

Captura_comp1

Nota: En cas que facis la comprovació i no trobis que tens afegit eacat.cat a la configuració indicada, hauràs de clicar F12 des de la pàgina d’EACAT en que trobes que està afectada alguna funcionalitat, clicar a la pestanya Emulación i seleccionar al desplegable Modo del documento la versió més actual possible, marcada com a predeterminada.

Captura_com