>A través d’EACAT pot signar qualsevol usuari que disposi de signatura i dels permisos per a signar l’enviament. Serà el departament receptor d’aquell tràmit qui haurà de donar el vist-i-plau a la signatura.
Si el departament no posa cap impediment el gestor d’usuaris de l’entitat haurà de donar els permisos de signatura a l’usuari.


No has trobat el que necessites?

Contacta amb suport