Per navegar i fer ús dels serveis pel portal de l’Extranet de les Administracions Catalanes (EACAT) i les seves aplicacions, de manera òptima, recomanem disposar com a mínim dels requisits tècnics següents:
• Els navegadors suportats pels serveis de l’AOC.
Adobe Acrobat Reader DC pels PDFs intel·ligents.
Programari Safesign versió 3.0.124 per l’ús de la T-CAT.
• Recomanem sempre instal·lar la darrera versió de JAVA, com a màxim Java 9 o l’aplicació Nativa Signador.

Per la descàrrega de les aplicacions caldrà que disposes de permisos d’administrador de l’ordinador corresponent.

Contingut relacionat:

Com accedir a EACAT?