Què és el cercador de funcionaris habilitats?
El cercador de funcionaris habilitats és una funcionalitat del Registre de funcionaris habilitats (RFH), que permet cercar qualsevol funcionari habilitat que ho sigui o ho hagi estat en algun moment.
Qui el pot utilitzar?
Qualsevol usuari d’EACAT pot cercar els funcionaris habilitats de qualsevol ens.
Com accedir al cercador de funcionaris habilitats?

Dins de Configuració s’ha habilitat una nova subsecció a més d’El meu espai anomenada Consultes i informes, on hi trobareu aquest cercador.

Els gestors d’usuaris trobareu aquest cercador a Consultes i informes, compartint la subsecció d’El meu ens, que només podeu visualitzar vosaltres.

Com cercar un funcionari habilitat?

Disposeu d’una finestreta emergent que us apareix quan cliqueu damunt de Més informació i que us informa breument sobre aquesta nova funcionalitat. Si premeu novament sobre Més informació es replegarà i deixareu de veure-la.

També, disposeu d’una sèrie de camps de cerca que permeten buscar qualsevol funcionari habilitat, que són:

 • Nom i cognoms, és un camp on podeu escriure el nom i els cognoms de la persona que suposeu que és funcionari habilitat.
 • Rols funcionari habilitat, és un desplegable que permet seleccionar:
  • Qualsevol, si voleu buscar els funcionaris que disposen de qualsevol dels rols de funcionari habilitat (Assistir interessats i expedir còpies autèntiques).
  • Assistir interessats, si voleu buscar els funcionaris habilitats que disposen d’aquest rol.
  • Expedició còpies autèntiques, si voleu buscar els funcionaris habilitats que disposen d’aquest rol.
 • Tots els ens, marqueu el xec si voleu cercar en tots els ens.
 • Ens determinat, per defecte apareix el nom de l’ens amb el qual esteu logats, però permet escriure qualsevol dels ens adherits a EACAT.
 • Incloure funcionaris donats de baixa, marqueu el xec si voleu buscar també els funcionaris que han estat habilitats en algun moment, però que ja no ho estan.

El resultat de la cerca és un formulari amb tres parts ben diferenciades.

 • La relació de tots els funcionaris habilitats, d’acord amb els criteris de la vostra cerca. Aquest formulari compta amb la informació següent:
  • Nom i cognoms dels funcionaris habilitats.
  • Ens dels funcionaris habilitats.
  • Data alta com a funcionari habilitat.
  • Data baixa com a funcionari habilitat.
  • Assistir als interessats, un dels dos rols amb què compten els funcionaris habilitats.
  • Expedició còpies autèntiques, un dels dos rols amb què compten els funcionaris habilitats.
  • Unitat administrativa del funcionari habilitat.
 • Els camps de cerca, o cercador pròpiament dit, que permeten continuar cercant per afinar més el resultat.
 • Les icones de descàrrega, que permeten descarregar en un arxiu tipus txt, excel o csv la relació de funcionaris habilitats resultant de la cerca.