Per a que es pugui visualitzar el servei, és necessari que el gestor d’usuaris assigni, el rol d’edició o signatura, d’aquest.

En cas que només s’assigni el de visualització només es podran veure els assentaments de registre d’entrada i sortida d’aquest servei, a través de l’àrea general d’EACAT.